Các chế độ làm việc của cổng trục

Cổng trục là loại máy làm việc liên tục ở ngoài trời, vận chuyển theo chu kỳ có thể vận chuyển vật nậng theo cả ba hướng trong không gian, Ta có thể phân ra các chế độ làm việc của cổng trục như sau.

>Cổng trục là thiết bị như thế nào

chế độ làm việc của cổng trục

– Chế độ làm việc nhẹ: Có hệ số sử dụng trọng tải thấp, cường độ làm việc nhỏ.

– Chế độ trung bình: Sử dụng vận tải trọng, vận tốc làm việc trung bình. Với chế độ làm việc nhẹ thường sử dụng trong các phân xưởng cơ khí và lắp ráp. Cơ cấu quay thường là cần trục và palang điện. Trọng tải bình thường của trạng thái làm việc bao gồm trọng lượng danh nghĩa của vật nâng và bộ phận mang, trọng lượng các tải trọng động trong quá trình hãm và mở co cấu.

– Chế độ làm việc nặng: Có hệ số sử dụng tải cao, vận tôc làm việc lớn hơn, tải trọng nâng  những vật nặng. Loại này thường sử dụng ở các nhà kho, nhà máy sản xuất hàng lớn hoặc ở các nơi xây dựng.

– Chế độ làm việc rất nặng: Làm việc với tải trọng và vận tốc rất lớn. Nhóm này thường sử dụng pử phân xưởng công nghệ và ngành luyện kim.

Tải trọng lớn nhất của trọng thái làm việc của cổng trục bao gồm trọng lượng bản thân, tải trọng gió lớn nhất trong trạng thái không làm việc và tải trọng do độ dốc của đường gây ra.

Với 4 chế độ làm việc của cổng trục như trên, tùy trong từng trường hợp và mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ lựa chọn chế độ cho phù hợp.

Giống với cầu trục cổng trục cũng có 4 chế độ làm việc khác nhau nhưng cổng trục có thể di chuyển trên ray bố trí ở mặt đất. Xe con cổng trục có thể là palăng điện treo hoặc chạy trên ray. Cơ cấu nâng có thể bố trí ngoài xe con để giảm tải.

Cầu Trục Thái Long

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long