Bản vẽ cầu trục 5 tấn, 3 tấn và cách đọc chi tiết bản vẽ dầm cầu trục

Bản vẽ cầu trục 5 tấn thể hiện khẩu độ, chiều cao nâng, chiều dài ray, cụm chủ động, cụm bị động và thiết bị chính của cầu trục.

Bảng thông số kỹ thuật trên bản vẽ cầu trục 5 tấn thể hiện tốc độ nâng hạ, tốc độ di chuyển và công suất, cơ cấu điều khiển của cầu trục.

Bản vẽ cầu trục 5 tấn

Bản vẽ cầu trục 5 tấn thể hiện khẩu độ, chiều cao nâng  hạ, chiều dài ray chạy

Bản vẽ tủ điện cầu trục 5 tấn

Bản vẽ nguyên lý tủ điện cầu trục 5 tấn

Bản vẽ kỹ thuật dầm cầu trục

Bản vẽ kỹ thuật dầm cầu trục

Bảng thông số kỹ thuật cầu trục 5 tấn

Bảng thông số kỹ thuật cầu trục 5 tấn

Bản vẽ cầu trục 5 tấn phần cấp điện, palang

Bản vẽ cầu trục 5 tấn phần cấp điện, palang

Bản vẽ cụm chủ động cầu trục 5 tấn

Bản vẽ cụm chủ động cầu trục 5 tấn

Bản vẽ cụm bị động cầu trục 5 tấn

Bản vẽ cụm bị động cầu trục 5 tấn

Gia công  dầm cầu trục tại xưởng Cầu Trục Thái Long

Công nhân công ty Thái Long gia công dầm biên theo thiết kế tại xưởng

>>>Xem thêm: Bảng tra thông số cầu trục 5 tấn đến 32 tấn trong điều kiện làm việc trung bình

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long