Cầu Trục Thái Long


Hotline Cầu Trục Thái Long

Bàn nâng hạ kết hợp con lăn

Bàn nâng hạ thủy lực/khí nén sử dụng hệ thống con lăn kết hợp, ứng dụng trong các trường hợp vận chuyển thiết bị nặng, kết hợp với hệ thống máy tạo ra kết cấu làm việc không phải di chuyển, tháo dỡ thiết bị (vận chuyển khuôn mẫu, lắp đặt với máy…)

Bàn nâng hạ kết hợp con lăn

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0962.255.330