Cầu Trục Thái Long


Hotline Cầu Trục Thái Long

Ảnh hưởng của các tham số đến đặc tính cơ

Tìm hiểu về các đặc tính cơ của các trạng thái hãm ở các bài trước bạn đã được biết đến ba trạng thái hãm khác nhau bao gồm hãm tái sinh, hãm ngượchãm động năng không chỉ chính xác về kỹ thuật và đặc tính cơ cũng cần có các tham số nhất định.

Trang mỗi đặc tính cơ thì đều cố mỗi tham số và mỗi tham số này lại có sự ảnh hưởng nhất định trong đó bao gồm có ba sự ảnh hưởng sau đây là:

– Ảnh hưởng từ điện trở phần ứng.

– Ảnh hưởng từ điện áp phần ứng.

– Ảnh hưởng từ từ thông.

+ Ảnh hưởng của điện trở phần ứng:

Nếu muốn thay đổi điện trở mạch phần ứng thì ta cần phải nối điện trở phụ là Rf vào mạch phần ứng. Trong trường hợp này, tốc độ không tải lí tưởng được biểu diễn dưới công thức sau:

Ảnh hưởng của các tham số đến đặc tính cơ

Và độ cứng của đặc tính cơ là:

Ảnh hưởng của các tham số đến đặc tính cơ

Khi tăng điện trở, độ cứng đặc tính cơ suy giảm, nghĩa là đặc tính cơ càng dốc. Ứng với chỉ số bằng 0 thì ta sẽ có đặc tính cơ tự nhiên.

Ảnh hưởng của các tham số đến đặc tính cơ

Sơ đồ biểu diễn đặc tính cơ của động cơ khi thay đổi điện trở phụ mạch phần ứng.

+ Ảnh hưởng của điện áp phần ứng:

Với giả thiết đặt ra là khi điện trở Rf bằng 0, khi thay đổi điện áp theo hướng giảm so với phần ứng, khi đó  việc Uư giảm khiến cho điện áp đặt vào phần ứng cũng giảm theo.

Độ cứng đặc tính cơ được xảy ra khi thay đổi điện áp phần ứng, ta được một đặc tính cơ song song với đặc tính tự nhiên.

Ảnh hưởng của các tham số đến đặc tính cơ

Sơ đồ biểu diễn các đặc tính cơ của động cơ khi giảm điện áp đặt vào phần ứng.

+ Ảnh hưởng của từ thông:

Giả thiết điện áp phần ứng Uư = Uđm,  với điện trở Rf bằng 0. Muốn thay đổi từ thông hay thay đổi dòng kích từ Ikt động cơ trong đoạn tuyến tính của đặc tính từ hóa. Trong trường hợp này, tốc độ không tải với độ cứng của đặc tính cơ.

Ta nhận thấy khi giảm từ thông, đặc tính cơ mềm hơn và được biểu diễn dưới sơ đồ sau:

Ảnh hưởng của các tham số đến đặc tính cơ

Sơ đồ các đặc điểm cơ của động cơ khi giảm từ thông

Bao gồm có 3 phương pháp ưng với những ảnh hưởng trên nhằm điều chỉnh tốc độ động cơ bao gồm có:

– Mắc thêm điện trở phụ vào mạch phần ứng.

– Điều chỉnh điện áp phần ứng.

– Điều chỉnh từ thông.

Thông thường thì các tham số ở trên các đặc tính cơ thì đều được áp dụng cho các thiết bị cơ khí cầu trục và các phụ kiện cầu trục trong một vài trường hợp thì sẽ được tính toán riêng.

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0962.255.330