Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

  • Công ty cổ phân tập đoàn Hoa Sen
  • Tập đoàn Hòa Phát
  • Tập đoàn Tân Hiệp Phát
  • Công ty TNHH Việt Nam Dong Yun Plate Making
  • Công ty HHCN Chin Lan Shing Rubber Việt Nam
  • Công ty TNHH Inox Thành Nam