Cầu Trục Thái Long


Hotline Cầu Trục Thái Long

Xe con cầu trục 5T 2 dầm

xe con cầu trục 5 tấn 2 dầm

 

Xe con cầu trục trọng tải nâng  tấn.

Chiều cao nâng: 18m

Trọng lượng: 2250

 

,

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long