Cầu Trục Thái LongHotline Cầu Trục Thái Long

Các bài viết với từ khoá: gầu ngoạm

 • Tìm hiểu về quá trình làm việc của máy xúc
  Tìm hiểu về quá trình làm việc của máy xúc

  Từ bài trước chúng ta đã tìm hiểu về phân loại và cấu tạo máy đào nhiều gàu và đã đề cập đến cấu tạo của máy xúc trong bài đó tiếp theo trong bài
 • Tìm hiểu về phân loại và cấu tạo máy đào nhiều gàu
  Tìm hiểu về phân loại và cấu tạo máy đào nhiều gàu

  Từ bài trước bạn đã được tìm hiểu về quá trình làm việc của gầu ngoạm, ưu và nhược và máy gàu dây. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về máy
 • Tìm hiểu về quá trình làm việc của gầu ngoạm
  Tìm hiểu về quá trình làm việc của gầu ngoạm

  Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về máy xúc gầu nghịch và máy đào gầu ngoạm với việc phân loại và tìm hiểu về gầu ngoạm 2 dây. Tiếp theo trong bài này
 • Cấu tạo của máy xúc gầu ngoạm (Phần 3)
  Cấu tạo của máy xúc gầu ngoạm (Phần 3)

  Từ bài trước chúng ta đã được tìm hiểu về quá trình làm việc của các máy xúc gầu ngoạm, việc điều khiển, hạ cần và thao tác mở gàu đóng gàu. Trong
 • Cấu tạo của máy xúc gầu ngoạm (Phần 2)
  Cấu tạo của máy xúc gầu ngoạm (Phần 2)

  Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về cấu tạo của máy xúc gầu ngoạm với bộ phận công tác và quá trình làm việc của máy xúc gàu, trong bài này
 • Cấu tạo của máy xúc gầu ngoạm
  Cấu tạo của máy xúc gầu ngoạm (Phần 1)

  Từ bài trước chúng ta đã được tìm hiểu về vận thăng và máy làm đất hay còn gọi là máy xúc gàu (gầu ngoạm), tiếp đến trong bài này chúng ta sẽ được
 • Công dụng và phân loại máy nâng (cáp thép)
  Công dụng và phân loại máy nâng (cáp thép)

  Công dụng và phân loại máy nâng (thiết bị mang vật) với những thiết bị như móc cầu, móc kép, bàn nâng và gầu ngoạm. Ngoài ra trong bài này chúng tôi sẽ
 • Công dụng và phân loại máy nâng (thiết bị mang vật)
  Công dụng và phân loại máy nâng (thiết bị mang vật)

  Công dụng và phân loại máy nâng (máy trục) đã được nhắc đến ở bài trước với công dùng và phân loại của máy nâng đơn giản, máy nâng kiểu cần, máy
 • Tính toán cơ cấu nâng hạ cổng trục trong thiết kế
  Tính toán cơ cấu nâng hạ cổng trục trong thiết kế

  Ứng dụng các thiết bị nâng hạ cổng trục gầu ngoạm đối với việc sản xuất trong ngành công nghiệp ngày nay ngày càng được sử dụng nhiều. Nhưng
 • gầu ngoạm gỗ
  Gầu ngoạm gỗ

    Gầu ngoạm gỗ do Cầu Trục Thái Long sản xuất, với giá cả hợp lý, độ bền cao. Có thể tiết kiệm về vật tư, nhân công, chi phí, giảm thiểu
 • gầu ngoạm 4 dây
  Gầu ngoạm 4 dây

    Kết cấu gầu ngoạm: Gầu ngoạm được treo trên 4 dây cáp, 4 dây cáp được cuốn vào hai tang (mỗi tang cuốn 2 dây) hai tang được đặt trong xe lăn
 • Giới thiệu về máy đào gầu ngoạm quăng
  Giới thiệu về máy đào gầu ngoạm quăng

  Máy đào gầu ngoạm quăng còn gọi là máy đào gầu dây hay còn gọi là máy xúc kéo dây, gầu kéo loại máy thông dụng trong công trình. Máy đào gầu ngoạm quăng
 • Cấu tạo máy đào gầu ngoạm và cách phân loại
  Cấu tạo máy đào gầu ngoạm và cách phân loại

  Máy đào gầu ngoạm điều khiển bằng cáp thực chất là cần trục có thiết bị mang vật là gầu ngoạm điều khiển bằng cáp. Hình ảnh cấu trúc máy đào
 • Gầu ngoạm
  Gầu ngoạm

  Máy đào gầu ngoạm điều khiển thuỷ lực là máy đào gàu sấp có thiết bị công tác là gầu ngoạm thuỷ lực. Phân loại : Gầu ngoạm có 3 loại là gầu

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0962.255.330