Cầu Trục Thái LongHotline Cầu Trục Thái Long

Các bài viết với từ khoá: bôi trơn hộp giảm tốc

  • bôi trơn hộp giảm tốc
    Tại sao phải bôi trơn hộp giảm tốc

    Hộp giảm tốc gồm có nhiều cấp truyền động hay còn gọi là các trục. Phân bố các trục này trên mặt phẳng sẽ làm tăng kích thước. Bôi trơn hộp giảm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0989.667.589