Cầu Trục Thái Long


Hotline Cầu Trục Thái Long

Palang cáp điện

Các loại Palang cáp điện

palang cáp điện

+ Palăng dầm đơn: Tải trong nâng (0.2~20)Tấn; Chiều cao nâng (6~30)Mét

+ Palăng dầm đôi: Tải trong nâng (2~200)Tấn; Chiều cao nâng (6~100)Mét

+ Chủng loại: Có số cấp tốc độ từ (1~5)cấp

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long