Cầu Trục Thái Long


Hotline Cầu Trục Thái Long

Palang cáp điện chống nổ BCD

Palang cáp điện chống nổ

Palang cáp điện chống nổ BCD có trọng lượng nâng từ 0.5 tấn đến 16 tấn, có thể nâng từ độ với độ cao từ 6m đến 18m, nhiệt độ môi trường làm việc dưới 40 độ.

Palang cáp điện chống nổ BCD được ứng dụng rất rộng rãi, đặc biệt là trong các ngành bốc xếp các chất nguy hiểm, vật liệu dễ nổ, dễ cháy, hay môi trường axít, muối, kẽm, hỗn hợp khí hơi

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0989.667.589