Cầu Trục Thái Long


Hotline Cầu Trục Thái Long

Gầu ngoạm điều khiển từ xa

Gầu ngoạm điều khiển từ xa

gầu ngoạm điều khiển từ xa

Gầu ngoạm sử dụng điều khiển từ xa, có các loại 1 dây, 2 dây, 3 dây, 4 dây. Motor thủy lực. Thường được sử dụng để ngoạm sắt vụn…

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0981.530.939