Cầu Trục Thái Long


Hotline Cầu Trục Thái Long

Cáp dẹt

cáp dẹt

Dây cáp dẹt chuyên dụng cấp điện cho cầu trục, điều khiển với các quy cách như sau:

Cáp dẹt 4*2.5 mm.

Cáp dẹt 4*6 mm.

Cáp dẹt 4*4 mm.

Cáp dẹt 3*6+1 mm.

Cáp dẹt 8 x 1.5 mm.

Cáp dẹt 12 x 1.5 mm.

Cáp dẹt 10 x 1.25 mm.

Cáp dẹt 14 x 1.25 mm.

Cáp dẹt 16 x 1.25 mm.

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0989.667.589